Reparatie van uw computer

Zowel ophalen als op locatie

Toepassingen in Excel

Voor u op maat gemaakt

Privacyverklaring

SVK Products, gevestigd aan Willem Dreeslaan 68, 4908 CC  Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.svkproducts.nl
Willem Dreeslaan 68, 4908 CC  Oosterhout
06 - 123 526 59
S.L.J. van Kolck is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van SVK Products en is te bereiken via info@svkproducts.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
SVK Products verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam;
- adresgegevens;
- telefoonnummer;
- e-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
SVK Products verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van uw betaling;
- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
SVK Products bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar na het laatste contact of opdracht.

Delen van persoonsgegevens met derden:
SVK Products verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

SVK Products gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@svkproducts.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
SVK Products wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
SVK Products neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@svkproducts.nl.