Toepassingen in Excel

Voor u op maat gemaakt

Reparatie van uw computer

Zowel ophalen als op locatie

Excel-toepassingen
Dé oplossing voor simpele of geavanceerde programma's, gemaakt in Excel en geprogrammeerd met Visual Basic.
De meest succesvolle toepassing is het Verlofregistratie-programma voor het OOP in het middelbaar onderwijs. Dit programma bevat niet alleen de registratie en berekening van verlofuren maar berekent ook het Persoonlijk Budget en de overuren.
Andere programma's zijn onder andere berekeningsprogramma's voor gemeentelijke sociale diensten, met name "Brutering vordering" en "Registratie inkomsten".

Verlofregistratie
Ieder bedrijf of instantie heeft personeel in dienst. Voor dat personeel wilt u zaken goed geregeld hebben. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een goede registratie van snipperdagen, overuren, leeftijdsuren en overige toegekende CAO-uren.
SVK Products heeft hiervoor het Excel-programma “Verlofregistratie” gemaakt dat de verlofgegevens gemakkelijk kan bijhouden en berekenen.
De bijzonderheden van dit programma zijn:
- de verlofkaart beslaat 6 kalenderjaren;
- de gegevens van het vorig jaar worden automatisch meegenomen naar het nieuwe jaar;
- per medewerker is een aparte verlofkaart;
- per medewerker kunnen meerdere contracten (maximaal 10) ingegeven worden (b.v. in verband met wijziging van het aantal uren in dienst);
- de uren worden op basis van de ingebrachte gegevens berekend, ook budget-uren en BAPO-uren worden hierin meegenomen;
- het programma levert een totaaloverzicht per kalenderjaar waarop alle tegoeden en opnames van al het personeel staan vermeld, inclusief totalen;
- de overurenberekening is onderdeel van de verlofkaart en wordt berekend aan de hand van de begin- en eindtijd van het overwerk.

Wijzigingen in de CAO kunnen eenvoudig worden verwerkt, zoals wijziging van het aantal verlofuren, compensatie-uren of budget-uren per jaar.

Hieronder staat een voorbeeld van de verlofkaart van 2019.

U kunt contact opnemen voor een vrijblijvende demonstratie bij u op locatie.